בחירת המתכנן

קיימים כמה בעלי מקצוע, שיכולים להגיש בקשה להיתר בניית בית פרטי, הם מפורטים בטבלה לפי היררכיה הסמכתית והשכלתית.

האדריכל הוא שהוסמך ב 100% לתכנון אדריכלי.

המלצה שלנו לגבי בחירת בעלי מקצוע באופן כללי: לוודא שכל בעל מקצוע חובש את הכובע המיועד לו,

כך לא יהיו ניגודי אינטרסים בין בעלי המקצוע וכך תקבלו את הבית הכי טוב עבורכם.

נותן שירות רישיון השכלה והסמכה תחום והגבלות
אדריכל רשוי בעל רשיון לעסוק בתחום הוכשר לתכנון אדריכלי, עיצוב פנים וחוץ, תכנון עיר וכו'. 5 שנות לימוד אקדמיות +3 שנים התמחות +2 מבחני הסמכה: עיוני ומעשי. ללא הגבלה בתחום אדריכלות ובינוי ערים.
אדריכל רשום רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור ארכיטקטורההוכשר לתכנון אדריכלי, עיצוב פנים וחוץ, תכנון עיר וכו'. 5 שנות לימוד אקדמיות. מבנה פשוט בתחום האדריכלות.
הנדסאי אדריכלות רשום במרשם הטכנאים והנדסאיםבמדור אדריכלות במגמת אדריכלותהוכשר לתכנון אדריכלי ועיצוב פנים למבנים פשוטים. 2 שנות לימודים על תיכוניים (יג' יד') עמידה בדרישות מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית). מבנה פשוט בתחום האדריכלות.
מהנדס בניין רשוי בעל רשיון לעסוק בתחוםהוכשר לתכנון חישובי סטטיקה למבנים, גשרים וכו' ולניהול פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות.*לא הוכשר לתכנון אדריכלי. 4 שנות לימוד אקדמיות+3 שנים התמחות+מבחן הסמכה. ללא הגבלה בתחום תכנון קונסטרוקציהרשאי להיות עורך הבקשה הראשי(תלוי רשות) *למתכנן השלד יש לבדוק מדור הרשיון, צריך שיהיה מצויין מדור מבנים.
מהנדס בניין רשום רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור מבנים או ניהול הבניההוכשר לתכנון חישובי סטטיקה למבנים, גשרים וכו' ולניהול פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות.*לא הוכשר לתכנון אדריכלי. 4 שנות לימוד אקדמיות. מבנה פשוט בתחום תכנון קונסטרוקציהרשאי להיות עורך הבקשה הראשי(תלוי רשות).
הנדסאי בניין רשום במרשם הטכנאים והנדסאיםהנדסאי במדור בנייה, במגמת בנייה הוכשר לתכנון חישובי סטטיקה למבנים, גשרים וכו' ולניהול פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות.*לא הוכשר לתכנון אדריכלי. 2 שנות לימודים על תיכוניים (יג' יד') עמידה בדרישות מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית). מבנה פשוט בתחום תכנון קונסטרוקציהרשאי להיות עורך הבקשה הראשי(תלוי רשות).
נותן שירות נוסף ולא פחות חשוב הוא המודד
מודד מוסמך – גאודז בעל רשיון לעסוק בתחום המדידה. 4 שנות לימוד אקדמיות+שנתיים התמחות +מבחן הסמכה. ללא הגבלה בתחום המדידות.
מפקח כל אחד מהנ"ל למעט המודד יכול לעסוק בתחום. מפקח שלא חתם על פיקוח על הביצוע ולא הוסיף את מספר הרשיון שלו, כאילו לא ביצע פיקוח.

* איך בודקים האם המתכנן הוא אדריכל?

נכנסים לקישור רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים של משרד הכלכלה ופועלים לפי המתבקש באתר

* איך בודקים האם המתכנן הוא הנדסאי אדריכלות?

נכנסים לקישור של האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם של משרד הכלכלה ופועלים לפי המתבקש באתר

צרו איתי קשר